Töötüli menetlusse võtmine

Riikliku lepitaja kohusetäitja võttis 25.06.2015, vastavalt kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse punktile 13, oma menetlusse kollektiivse töötüli Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu vahel seoses alampalga läbirääkimiste ummikusse jooksmisega. Avalduse töötüli lahendamiseks esitas Eesti Ametiühingute Keskliit 19.06.2015.

Riikliku lepitaja kohusetäitja kohtub töötüli lahendamise esimeses etapis osapooltega eraldi ning arvestades kohtumiste tulemusi kavandab edasised lepitustegevused.

Täiendav info: Henn Pärn 5156665

Riikliku Lepitaja Kantselei