Riikliku Lepitaja Kantselei

Riikliku Lepitaja Kantselei koosseisus on lisaks riiklikule lepitajale lepitaja nõunik – asetäitja ja kantselei juhataja. Kantselei ülesandeks on riikliku lepitaja menetlusse võetud kollektiivsete töötülide lahendamisega seotud lepitustoimingute korraldamine, läbirääkimiste tehniline ja sisuline ettevalmistamine, läbirääkimistega seotud dokumentide vormistamine. Peale selle moodustab suure osa kantselei töötajate töömahust konsultatsiooniline abi nii tööõiguse kui ka majanduse vallas eeskätt töötajate esindajatele.

Sotsiaalpartnerite koolitusest osavõtjad
Sotsiaalpartnerite koolitusest osavõtjad

Vastavalt täiendõppe kavale korraldatakse töötüli osapooltele koolitusi, kus on lektoritena esinenud riigikogu liikmed, Ametiühingute Keskliidu ja TALO ning Tööandjate Keskliidu juhid, Tartu Ülikooli õppejõud aga ka teiste maade spetsialistid.