„Turvaline paindlikkus töösuhetes – tulemus või turtsumine“

8. jaanuaril toimus virtuaalne sotsiaaldialoogi seminar, mille kandev teema oli koostöö võimalikkus turvaliselt paindlike töösuhete kujundamisel.

Seminaril osalesid tööandjate ja ametiühingute organisatsioonide juhid, ettevõtete juhid ja personalijuhid. Samuti ministeeriumite esindajad ja sotsiaalteadlased.

Seminaril kõneles sotsiaalminister Tanel Kiik. Diskussiooni paneelis jagasid oma kogemusi praegune ning endine riiklik lepitaja Meelis Virkebau ja Henn Pärn.

Ametiühingute ja tööandjate ühine seminar oli esimene kolmepoolse sotsiaaldialoogi edendamiseks kavandatud üritustest, mida rahastatakse Norra ja Euroopa Liidu väärika töö ja sotsiaaldialoogi ergutamise programmi vahenditest.