Avalduse näidis

                             Näidis
						12.10.2015 nr 25
Hr Raul Suur
Riiklik lepitaja
Gonsiori 29
10147 TALLINN


Töötüli lahendamise avaldus


AS-i Puu ja Pilbas ametiühing tegi juhtkonnale ettepaneku
alustada läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks
2004. aasta mais. Toimunud on neli läbirääkimiste vooru,
kahjuks on kohtumised lõppenud tulemusteta. 

Palume võtta kollektiivne töötüli AS-i Puu ja Pilbas
juhtkonna ja ametiühingu vahel oma menetlusse.


Lugupidamisega


Mirjam Leht
Peausaldusisik


Lisad: 1. Kollektiivlepingu projekt 11 lehel;
2. Läbirääkimiste protokollid 9 lehel.