Töötajate palgaandmed

töötaja nimi ametinimetus kuupalk
Meelis Virkebau riiklik lepitaja 2908,62 eurot