Töötasu alammäärade kokkuleppe allkirjastamine

PRESSITEADE

Riikliku Lepitaja Kantselei

28.10.2015

Töötasu alammäärade kokkuleppe allkirjastamine

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit allkirjastavad 28. oktoobril 2015 töötasu alammäärade kokkuleppe aastateks 2016 ja 2017. Kokkuleppega kehtestatakse 01. jaanuarist 2016. aasta tunnitasu alammääraks 2,54 eurot tunnis ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot ning alates 01. jaanuarist 2017 vastavalt 2,78 eurot tunnis ja 470 eurot kuus. Kokkulepet laiendatakse kollektiivlepingu seaduse § 4 lg 4 tähenduses ning kehtestatakse kohustuslikuna kõigile Eesti Vabariigis tegutsevatele tööandjatele ja töötajatele töölepingu seaduse tähenduses.

Arvamusi kokkuleppe kohta on olnud erinevaid, kuid riikliku lepitaja kt Henn Pärna sõnul ei ole õige hinnata kokkulepitut ainult majanduslikust aspektist, tuleb lähtuda ka ühiskonna ootustest, mis seekord olid ülikõrged. „Tee kokkuleppeni on olnud kõiki osapooli arendav ning see võimaldab edasi minna memorandumis kokkulepituga ja seda juba valitsuskomisjoni tasemel,“ ütles Pärn.

Lepitajale oli esmakordne kogemus olla vahendajaks kollektiivses töötülis tööturu osapoolte vahel, kelle pädevusse kuulub lepitaja ametisse nimetamine.

Kollektiivne töötüli Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu vahel on olnud riikliku lepitaja menetluses alates 25. juunist 2015. Lisaks tavapärasele lepituskoosolekule korraldas riikliku lepitaja kohusetäitja töötasu alammäära temaatika sügavamaks avamiseks kaks ümarlauda, kus osalesid vastava ala eksperdid ja ametnikud.

Kokkuleppe allkirjastamine toimub 28. oktoobril 2015 kell 15.30 Sotsiaalministeeriumi majas, ruumis 125.

 Kõik ajakirjanikud on oodatud sündmust jäädvustama.

 Lisainformatsioon

Henn Pärn

Riikliku lepitaja kt

Riikliku Lepitaja Kantselei

Tel: 5156665

e-post: henn.parn@riikliklepitaja.ee

www.riikliklepitaja.ee

 

 

 

2 thoughts to “Töötasu alammäärade kokkuleppe allkirjastamine”

Comments are closed.