Riikliku lepitajana jätkab Meelis Virkebau

Valitsus kinnitas täna Meelis Virkebau jätkamise riikliku lepitajana. Virkebau on olnud riikliku lepitaja ametis alates 1. märtsist 2017 ning tema praegune ametiaeg lõppeb 28. veebruaril 2022.

„Tänane valitsuse otsus on kahtlemata suur tunnustus Meelis Virkebau senisele tegevusele, kes on aidanud tööturu osapooltel leida töötüli korral rahuldavaid kompromisse. Teisalt väärivad tunnustust ka sotsiaalpartnerid üksmeele leidmise eest riikliku lepitaja kandidaadi väljapakkumisel,“ sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse kohaselt lepivad sotsiaalpartnerid kokku riikliku lepitaja kandidaadis. Eesti Ametiühingute Keskliit, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO ja Eesti Tööandjate Keskliit leppisid 14. juunil 2021. a kokku Meelis Virkebau nimetamises riikliku lepitaja kandidaadiks.

Riiklik lepitaja on sõltumatu erapooletu ametiisik, kes aitab töötüli pooltel leida neid rahuldavat lahendust. Riikliku lepitaja ametiaeg on viis aastat.

„Turvaline paindlikkus töösuhetes – tulemus või turtsumine“

8. jaanuaril toimus virtuaalne sotsiaaldialoogi seminar, mille kandev teema oli koostöö võimalikkus turvaliselt paindlike töösuhete kujundamisel.

Seminaril osalesid tööandjate ja ametiühingute organisatsioonide juhid, ettevõtete juhid ja personalijuhid. Samuti ministeeriumite esindajad ja sotsiaalteadlased.

Seminaril kõneles sotsiaalminister Tanel Kiik. Diskussiooni paneelis jagasid oma kogemusi praegune ning endine riiklik lepitaja Meelis Virkebau ja Henn Pärn.

Ametiühingute ja tööandjate ühine seminar oli esimene kolmepoolse sotsiaaldialoogi edendamiseks kavandatud üritustest, mida rahastatakse Norra ja Euroopa Liidu väärika töö ja sotsiaaldialoogi ergutamise programmi vahenditest.

 

Transpordi Ametiühing ja AS SEBE sõlmisid kollektiivlepingu kaheks aastaks

Transpordi Ametiühing allkirjastas 24. jaanuaril AS SEBE-ga kaheaastase kollektiivlepingu, millega tõuseb Pärnu linnaliinide bussijuhtide töötasu kahe aasta jooksul umbes 21 %.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimehe Üllar Kallase sõnul on hea meel tõdeda, et värske palgatõus rakendub tagasiulatuvalt juba käesoleva aasta algusest.

Sotsiaalpartnerite kokkulepe saavutati riikliku lepitaja vahendusel, tänu osapoolte kompromissi- ja koostöö valmidusele.

Kollektiivse töötüli menetlus kestis kokku kolm ja pool kuud.

 

Lisainfo:

Meelis Virkebau

Tel. 626 9960

meelis.virkebau@riikliklepitaja.ee

 

 

Riikliku lepitaja pakutud bussisektori uue üldtöökokkuleppe tingimused said sotsiaalpartnerite heakskiidu

Eesti Autoettevõtete Liidu ning Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu esindajad nõustusid Riikliku lepitaja ettepanekuga sõlmida uus üldtöökokkulepe (bussisektori laienda­tud kollektiiv­leping) kolmeks aastaks, mis tõstab bussijuhtide kuupalga alammäära järgmisel aastal 1050 euroni, 2021.a. 1150 euroni ning 2022.a. 1250 euroni.

Üldtöökokkuleppe projektiga saab peatselt tutvuda osapoolte veebileheküljel. Huvitatud isikud saavad ühe kuu jooksul esitada lepingupooltele kollektiivlepingu projekti kohta oma põhjendatud arvamusi ja ettepanekuid. Üldtöökokkulepe jõustub aprillis 2020.a.

Uus üldtöökokkulepe tõstab bussijuhtide töötasu ligi kolmandiku võrreldes tänasega ning tagab kolmeks aastaks töörahu avalikul reisijateveol. Lisaks annab see põhimõtteline otsus „rohelise tule“ kollektiivlepingute sõlmimisele bussiettevõtetes.

Lisainfo: Riiklik lepitaja Meelis Virkebau (tel 503 81 68)

Sotsiaalpartnerid nõustusid Riikliku lepitaja alampalga ettepanekuga

Tänasel lepituskoosolekul võtsid Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad vastu Riikliku lepitaja ettepaneku sõlmida uus alampalga kokkuleppe kaheks aastaks. Saavutatud kokkuleppe kohaselt on üleriigiline alampalk järgmisel aastal 584 eurot kuus (täistööaja korral) ning 3,48 eurot tunnis. 2021.a. tõuseb üleriigiline alampalk 40 protsendini riigi keskmisest palgast. Selle absoluutväärtuse fikseerivad tööandjad ja ametiühingud järgmisel suvel, võttes aluseks Eesti Panga suvise majandusprognoosi, mis avaldatakse 2020.a. juunis.

Tööturu osapooled leppisid ühtlasi kokku algatada ühine uuring üleriigilise alampalga mõjust Eesti sotsiaalmajanduslikule arengule.

Üleriigilise alampalga kokkulepe 2020.-2021.aastaks allkirjastatakse esmaspäeval, 25. novembril Eesti Ametiühingute Keskliidus.

 

Meelis Virkebau

Riiklik lepitaja

19.11.2019